• KONFIRMASJON
  • Forespørsel om vigsel i kirkene i Sandefjord
  • Dåp

Gudstjenester


Temakveld 20. oktober

Når livet truer troen, hvor går veien videre..    Les mer...

KIA høsten 2016

   Les mer...

KONFIRMASJON

Til deg som skal være konfirmant     Les mer...

Tilbud om sorggrupper

Et rom for sorg...    Les mer...