• KONFIRMASJON
  • Forespørsel om vigsel i kirkene i Sandefjord
  • Dåp

Gudstjenester


KIA høsten 2016

   Les mer...

KONFIRMASJON

Til deg som skal være konfirmant     Les mer...

Tilbud om sorggrupper

Et rom for sorg...    Les mer...