Ny nettside

Fra 1. januar 2017 er den kirkelige administrasjonen (kirkelig fellesråd) i Stokke, Andebu og Sandefjord slått sammen til én.

Nye nettsider er under oppbygging og vil erstatte denne siden i løpet av januar. Se www.kirken.no/sandefjordfelles for kontaktinformasjon.

 

Den største endringen for befolkningen i Stokke og Andebu er at gravferdsforvaltningen er overtatt av nye Sandefjord kommune. De kan kontaktes på telefon 33 41 67 90.

 

  • KONFIRMASJON
  • Forespørsel om vigsel i kirkene i Sandefjord
  • Dåp

Gudstjenester


Påmelding til vigselsseminar

i Sandar kirke 2.april 2017    Les mer...