Alle ansatteKirkeverge

Fred Willy Bakke Aamelfot

95916537

Send epost

Kirketjener Sandefjord kirke

Sigbjørn Bakke Aamelfot

957 26 209

Send epost

Sokneprest Skjee og Arnadal, stabsleder

Solveig Spilling Bakkevig

41652038

Send epost

Kantor Sandar

Bjørg Trondsen Bang

97572590

Send epost

Kateket Andebus menigheter

Jan Gräf Baroi

95132035

Send epost

Organist Sandefjord kirke

Sofie Bergh

98839217

Send epost

Administrasjonssekretær

Reidun Brodersen

91106557

Send epost

Kirketjener Vesterøy kirke

Ingar Buer

45636837

Send epost

Sokneprest Stokke

Jan Otto Bustadmo

92499263

Send epost

Sokneprest Sandefjord og stabsleder

Therese Bustadmo

95767155

Send epost

Menighetspedagog Bugården

Kristin Dybvik

97531139

Send epost

Menighetspedagog/Trossopplære Vesterøy

Jeanette Eika

45402866

Send epost

Diakon Stokkes menigheter

Gunvor Leifsdotter Falke

99009449

Send epost

Kirketjener Andebu og Høyjord, ansvar for teknisk anlegg i kirkene

Hans Olav Fevang

97075999

Send epost

Trosopplærer Sandefjord og i Andebus menigheter

Helene Magdalena Fevang

97798602

Send epost

Kirketjener Andebu og Høyjord kirke

Line Brynjulfsen Fevang

97974412

Send epost

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød

33454450

Send epost

Kirketjener Arnadal, Skjee og Stokke kirke

Helga Svensson Grav

95979552

Send epost

Sokneprest Sandar og stabsleder

John Peder Grimsmo

90071992

Send epost

Kantor Bugården

Erling Grostad

91328922

Send epost

Diakonimedarbeider Andebus menigheter, kirketjener Kodal kirke

Thorild Bonden Hanedalen

+4799225333

Send epost

Kateket Sandar

Hilde Heitmann

99736710

Send epost

Sokneprest Bugården og stabsleder

Linn Strømme Hummelvoll

97610770

Send epost

Kapellan Sandar (vikar)

Óskar Ingi Ingason

93004945

Send epost

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send epost

Assisterende kirkeverge

Monica Kjosavik

41 50 53 27

Send epost

HR og Eiendomssjef

Kjell Atle Kjønnø

92026580

Send epost

Kapellan Sandar (permisjon)

Vidar Dalby Landmark

Kantor Stokkes menigheter

Jaime Nicholas Lewis

93690426

Send epost

Kapellan Sandefjord

Maria Dale Ljosland

41495233

Send epost

Menighetspedagog Sandar

Jeanette Broager Meyer

41353693

Send epost

Kantor Stokkes menigheter

Ahmad Mirzayev

99465162

Send epost

Kapellan Bugården

Øyvind Monstad

91358921

Send epost

Kirketjener Bugården kirke

Karstein Dag Nylund

33489491

97477982

Send epost

Menighetspedagog og trosopplæringsleder Stokkes menigheter

Tone Emma Raundalen

97016813

Send epost

Prost

Raag Rolfsen

40487201

Send epost

Organist

Anne-Guro Rustad

91887757

Send epost

Kantor Sandefjord

Svein Rustad

90677508

Send epost

Diakon Sandar

Astrid Melås Sandnes

40142111

Send epost

Kirketjener Sandar kirke

Torbjørn Solum

91514502

Send epost

Administrasjonssekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33454450

908 63 006

Send epost

Diakon Sandefjord

Lise Strandberg

95869786

Send epost

Sokneprest Andebu, Høyjord og Kodal, stabsleder

Ingrid Strand Tandberg

47417784

Send epost

Sokneprest Vesterøy og stabsleder

Bjørnar Tho

41336415

Send epost

Organist Vesterøy

Stian Tveit

98077117

Send epost

Administrasjonssekretær

Sidsel Øyvåg

33454450

Send epost