Kirken for deg som er i sorg


Her kan du se hva Den norske kirke gjør i møte med sørgende. Du kan finne flere tilbud som kan være en støtte på veien videre etter et dødsfall.

Les mer

 
 

Kirken for deg som er i sorg


Her kan du se hva Den norske kirke gjør i møte med sørgende. Du kan finne flere tilbud som kan være en støtte på veien videre etter et dødsfall.

Les mer

Nå slår vi av flombelysningen på våre kirker


  Inntil videre

Les mer

 
 

Nå slår vi av flombelysningen på våre kirker


  Inntil videre

Les mer

KIA - Kristent interkulturelt arbeid


Velkommen!

Les mer

 
 

KIA - Kristent interkulturelt arbeid


Velkommen!

Les mer

 

Sorggrupper

Oppstart av nye sorggrupper i november 2022

Les mer

 

Bryggekapellet

Les mer

 

Hjelp til selvhjelp

Dette er en brosjyre som kommunen har laget. Den inneholder informasjon om nyttige nettsteder, telefoner og andre resurser som kan benyttes...

Les mer

 

Samtaletilbudet 13-20

Kirken i Sandefjord starter nytt tilbud for ungdom

Les mer