Temakveld om sorg, våren 2024


Det blir temakvelder om sorg på  Stokke bibliotek  7. mars og  Sandefjord bibliotek 21. mars  

Les mer
 

Temakveld om sorg, våren 2024


Det blir temakvelder om sorg på  Stokke bibliotek  7. mars og  Sandefjord bibliotek 21. mars  

Les mer

KIA - Kristent interkulturelt arbeid


Program vår 2024

Les mer
 

KIA - Kristent interkulturelt arbeid


Program vår 2024

Les mer

SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN PROGRAM 2024

Les mer
 

SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN PROGRAM 2024

Les mer

Møt teamet i 13-20

Samtaletilbudet for ungdom som drives av kirken i Sandefjord, har fått flere medarbeidere.  

Les mer

Bryggekapellet

Les mer

Kirken for deg som er i sorg

Her kan du se hva Den norske kirke gjør i møte med sørgende. Du kan finne flere tilbud som kan være en støtte på veien videre etter et...

Les mer

Sorggrupper

Oppstart av nye sorggrupper for voksne i april 2024

Les mer

Hjelp til selvhjelp

Dette er en brosjyre som kommunen har laget. Den inneholder informasjon om nyttige nettsteder, telefoner og andre resurser som kan benyttes...

Les mer