Bryggekapellet sommeren 2024


Kom og se Europas eneste flytende kirke!

Les mer
 

Bryggekapellet sommeren 2024


Kom og se Europas eneste flytende kirke!

Les mer

SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN PROGRAM 2024

Les mer
 

SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN PROGRAM 2024

Les mer

KIA - Kristent interkulturelt arbeid


Program vår 2024

Les mer
 

KIA - Kristent interkulturelt arbeid


Program vår 2024

Les mer

Møt teamet i 13-20

Samtaletilbudet for ungdom som drives av kirken i Sandefjord, har fått flere medarbeidere.  

Les mer

Kirken for deg som er i sorg

Her kan du se hva Den norske kirke gjør i møte med sørgende. Du kan finne flere tilbud som kan være en støtte på veien videre etter et...

Les mer

Sorggrupper

Oppstart av nye sorggrupper for voksne i november 2024

Les mer

Hjelp til selvhjelp

Dette er en brosjyre som kommunen har laget. Den inneholder informasjon om nyttige nettsteder, telefoner og andre resurser som kan benyttes...

Les mer