Konfirmasjon 2024


Nå er det din tur!

 

Foto: Hedvig A. Halgunset/Kirkerådet

Selve konfirmasjonen er en skikkelig festdag som bare er din. Denne dagen blir du bekreftet for den du er – en helt spesiell dag for deg som blir konfirmert, alle som er glad i deg og for kirken.

I de månedene før konfirmasjonen, får du oppleve mye nytt, gøy og spennende sammen med andre konfirmanter og dere får utforske viktige spørsmål i fellesskap. Kirken der du bor gleder seg til å ta deg i mot!

Sted Lørdag dato Søndag dato Link til påmelding
Andebu 25. mai  26. mai  Andebu påmelding
Arnadal   5. mai Arnadal påmelding
Bugården 11. mai 12. mai Bugården påmelding
Høyjord   12. mai Høyjord påmelding
Kodal   5. mai Kodal påmelding
Sandar 25. mai 26. mai Sandar påmelding
Sandefjord 1. juni 2. juni Sandefjord påmelding
Skjee   12. mai Skjee påmelding
Stokke   5. mai Stokke påmelding
Vesterøy 8. juni 9. juni Vesterøy påmelding

 

 

10 gode grunner til å være konfirmant

 

1. Du får oppleve hva kristen tro er. Det er mer enn et skolefag.

2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og du har en dag hvor du blir bekreftet for den du er.

3. Du får oppleve et nytt felleskap med andre på samlinger, leir eller weekend, og bli kjent med flere.

4. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk og selvstendig om tro og hva kristendom er.

5. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og bli kjent med hva du tror på – og hva som er viktig for deg.

6. På konfirmasjonsdagen får de som er glad i deg feire deg.

7. I konfirmasjonstiden snakker vi om sorg og glede, om livets store og små spørsmål.

8. Du får engasjere deg for andre mennesker. Du får også lære hva vi kan gjøre for å ta vare på jorda og klimaet vårt.

9. Du blir del av et større felleskap.Bare se på #konfirmantene på TikTok!

10. Du møter folk med forskjellige meninger, og sammen med dem lærer du noe felles.

Velkommen!

 

 

Ønsker du å være Kulturkonfirmant - 10 plasser

I samarbeid med Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK) tilbyr Sandefjord menigheten et spennende og lærerikt konfirmantopplegg med fokus på kunst og kultur. Gjennom året vil du møte flere kunstnere og musikere og glede deg over flotte kulturopplevelser. Som kulturkonfirmant får du et utviklende dannelsesår med godt sosialt fellesskap og verdifulle opplevelser på vei inn i det voksne liv. Konfirmantåret slutter med en tur til en større europeisk storby. 

Ved påmelding på nettet, skriver du noen ord om hva slags kulturinteresser du har - om du spiller instrument, synger, danser, er med teatergruppe, er glad i kunst e.l. Etter påmeldingsfristen 1. september, får du beskjed om du får plass. Det er 10 plasser totalt, og kulturkonfirmant er et tilbud for alle konfirmanter i Sandefjord kommune. Det å være Kulturkonfirmant koster kr. 3.700 (inkl. fly og hotell på tur). Alle betaler kr. 1.750 ved påmelding. De som blir kulturkonfirmanter, får tilsendt faktura for restbeløp senere.

Ansvarlige: Sokneprest Therese Bustadmo og kulturkirkekantor Svein Rustad 

Meld deg på som kulturkonfirmant HER og send en mail til sokneprest Therese Bustadmo.

E-post: Therese.Bustadmo@sandefjord.kirken.no

 

 

Tilbake